Predlagani razpored čiščenja, zadolžitve in lokacije kontejnerjev po posameznih lokacijah

Ob potoku Pšata od vasi Pšata do Sp. Zaloga

Pšata – Ivan Golob

Poženik – Silva Dolinar, Jože Teran

Šmartno – Vilko Bučar

ZBIRNO MESTO: VAŠKI DOM POŽENIK

Kontejner se bo nahajal na avtobusni postaji Poženik.

 

Glinje – Janez Korbar

Zalog – Boris Kožar, Boštjan Zupan

Spodnji Zalog – Miro Janežič, Jože Ipavec

Cerkljanska Dobrava – Ivan Kmetič

Po podružnični šoli Zalog predlagamo, da se v očiščevalno akcijo vključi v eno od naštetih vasi. ZBIRNO MESTO: GASILSKI DOM ZALOG

Kontejner se bo nahajal pri gasilskem domu Zalog.

 

Ob potoku Reka od vasi Grad do vasi Lahovče

Grad – Miha Zevnik, Tone Gubanc (VS)

Dvorje – Janez Ciperle, Marko Zupan (ribič), Jani Jerič (GD)

Cerklje – Janez Zupan (ribič), Bojan Korbar, Blaž Kaplenik, Matjaž Črnič, Andrej Ropret, Damjan Korošec

Nosilcem organizacije poteka očiščevalne akcije predlagamo, da se ena skupina usmeri proti Vašci in letališču ter deloma ob letališču, kjer bi se srečali z vaščani očiščevalne akcije Zg. Brnika. Druga skupina naj se usmeri ob strugi potoka Reke, tretja pa na relacijo Pšenična Polica proti Zalogu.

Predlagamo, da se OŠ Davorin Jenko vključi na relaciji čiščenje Cerkelj od trgovine Mercator do osnovne šole (mlajša skupina), večja skupina pa je zaželeno, da se vključi na relaciji Cerklje–Vašca–letališče. Na tej relaciji bodo otroci lahko spoznali, kaj se ne sme odlagati v našo naravo oz. na kmetijske in gozdne površine.

ZBIRNO MESTO: GASILSKI DOM CERKLJE

Kontejner se bo nahajal poleg gradbišča zbirnega centra (gasilski dom).

 

Zgornji Brnik – Franc Kropivnik, Ivan Kropivnik, Metod Kropar, Ivan Preša (lovci)

Zaželeno je, da se ena skupina loči od vodotoka mimo gostilne Cilke proti letališču. Na Zgornjem Brniku (območje letališča) naj se vključijo tudi lovci.

ZBIRNO MESTO: GASILSKI DOM ZGORNJI BRNIK

Kontejner se bo nahajal ob cesti – bivši prug Zgornji Brnik.

 

Spodnji Brnik, Vopovlje – Igor Stare, Aleš Ropotar, Marjan Ropotar, Franci Strupi, Lado Ahčin in Miro Jagodic

Zaželeno je, da ena skupina intenzivno očiščevalno akcijo izvaja ob strugi Reke, del skupine pa se loči in očiščevalno akcijo opravlja ob cesti Letališče Brnik, izogibališče Vopovlje.

ZBIRNO MESTO: GASILSKI DOM SPODNJI BRNIK

Kontejner se bo nahajal ob cesti – bivši prug Zgornji Brnik.

 

Lahovče – Janez Galjot, Janez Rožman, Janez Polajnar

Predlagamo, da gre ena skupina ob cesti Lahovče do Nasovč, druga skupina pa ob strugi Reke.

ZBIRNO MESTO: GASILSKI DOM LAHOVČE

Kontejner se bo nahajal pri gasilskem domu Zalog.

 

Ob potokih Lembrant, Plevnik, Češnjevica, Ušica, hudourniku Trskovec in potoku Ragušnica

Adergas, Trata pri Velesovem – Stanko Maček, Franc Rosulnik, Milan Vreček in Tomo Selan.

Čiščenje športnega igrišča, čiščenje ob strugah Lembranta in Plevnika do Češnjevka.

Velesovo – Zvone Ribnikar, David Česen, Ruda Puhar

Zaželeno je, da ena skupina čisti ob hudourniku Trskovc skozi vas Velesovo mimo nogometnega igrišča do šenčurske meje, druga skupina pa čisti proti Praprotni Polici.

Praprotna Polica – Andrej Maček, Toni Rozman

Čiščenje poteka skozi vas ob strugi do izliva Ragušnice in ob cesti Praprotna Polica do letališča Brnik.

Češnjevek – Pavel Šink, Franc Šipec, Dejan Podgoršek, Milan Gašpirc

Čiščenje ob strugi Češnjevščice in Ušice do Vašce.

ZBIRNO MESTO: GASILSKI DOM VELESOVO

Kontejner se bo nahajal pri nogometnem igrišču.

 

Visokogorje

Ravne – Anton Jagodic

Apno – Jože Grilc

Šenturška Gora – Milan Zamljen

Sv. Lenart – Janez Gradišek

Sidraž – Anton Dobovšek

ZBIRNO MESTO: GASILSKI DOM ŠENTURŠKA GORA

Kontejner se bo nahajal pred gasilskim domom na Šenturški gori.

 

Stiška vas – Franc Močnik

Ambrož – Marko Kuhar

ZBIRNO MESTO: V VASEH

Kontejner se bo nahajal na odcepu proti kmetiji Dovar

 

Štefanja Gora – Marjan Polajnar, Jože Škerjanc, Andrej Kosec

ZBIRNO MESTO: GASILSKI DOM ŠTEFANJA GORA

Kontejner se bo nahajal na odcepu pri gasilskem domu

 

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Nasveti / torek, 26. maj 2015 / 12:26

Angel pozabe

Mogoče ste že brali knjigo Maje Haderlap Angel pozabe. Koroška Slovenka, dramaturginja in vsesplošna umetnica, je napisala knjigo, ki govori o spominu generacij. Njene babice, očeta in mame. Govori...

Objavljeno na isti dan


Zanimivosti / ponedeljek, 30. september 2013 / 20:01

Ukrajinski kulturni večer

Kranj – V organizaciji čas­tnega konzulata Ukrajine, ki ima sedež v Kranju, ter v sodelovanju z ukrajinskim Veleposlaništvom v Sloveniji ter domačim Zavodom za turizem so v četrtek na vrtu Gradu Kh...

Gospodarstvo / ponedeljek, 30. september 2013 / 19:59

Ekološki bodo lahko krmili tudi z neekološko krmo

Kranj - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je ekološkim kmetijam zaradi posledic letošnje suše, ki je močno zmanjšala pridelek krme, dovolilo, da v določenem deležu od celotne suhe krme u...

Preddvor / ponedeljek, 30. september 2013 / 19:58

Vrniti morajo del denarja za kanalizacijo

Preddvor – Ko so na septembrski seji občinskega sveta v Preddvoru govorili o realizaciji prvega polletja letošnjega proračuna, je občinska uradnica Simona Markič svetnike obvestila, da jim...

Gospodarstvo / ponedeljek, 30. september 2013 / 19:47

Čebelarstvo je nepredvidljivo

»Vreme in pašne razmere so vsako leto drugačne, problem je varoja ... Čeprav misliš, da že nekaj veš in znaš, te hitro preseneti,« pravi Zoran Kmetič, ki se je prav zaradi želje po pridobitvi novih zn...

Humor / ponedeljek, 30. september 2013 / 19:46

Daljave odslej z odbitki

Pomadi naj bi namesto tekme poletov (velikanka še ne bo nared) v Planici izvedli tekme na stari prenovljeni Bloudkovi velikanki. Slovenija dobila dovoljenje tudi za nov način obračunavanja daljav in s...