Odgovori na pobude

(Iz gradiva za sejo občinskega sveta)

Vprašanje 166 – svetnice Ivanke Zupančič

Kdaj bo v naselju Potoki urejen prehod za pešce in pločnik do avtobusne postaje? V naselju je večje število šolarjev, ki se vsakodnevno vozijo v šolo in morajo, ko gredo na avtobusno postajo na drugi strani ceste, narediti prekršek in prečkati cesto, kjer je praviloma ne bi smeli. Isto velja tudi za večje število starejših občanov, ki se vozijo z avtobusom, pa tudi kmetov, ki imajo svoja zemljišča na drugi strani ceste.

Odgovor Komunalne direkcije

Direkciji Republike Slovenije za ceste v Ljubljani, lastniku državne ceste, ki vodi mimo naselja Potoki, že več let predlagamo ureditev prehoda za pešce in ureditev pločnika za pešce. Obvestili smo jih tudi, naj v projektu ureditve prehodov za pešce na državnih cestah v občini Jesenice prioritetno obravnavajo ureditev lokacije na Potokih. Znano jim je tudi dejstvo, da na tem odseku poteka šolska pot, da je med pešci veliko naših najmlajših kot starejših občanov, površine ob državni cesti pa za pešce niso urejene, kot tudi ni urejenega prehoda za pešce. Odgovora še nismo prejeli, zato smo jih ob začetku letošnjega leta spet pozvali k čim prejšnji ureditvi zadeve ali vsaj k posredovanju obvestila o predvideni ureditvi zadeve. Hkrati vas obveščamo, da pešci v tem delu na državni cesti ne storijo prekrška, če prečkajo cesto tam, kjer je urejena prekinjena ločilna črta. Na podlagi določil 95. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4, Ur. list RS, št. 133/2006) mora pešec prečkati vozišče na prehodu za pešce, če je ta oddaljen od njega manj kot sto metrov. Na podlagi navedenih določil pešec ne sme prečkati vozišča zunaj prehoda za pešce, vendar to velja, če sta smerni vozišči fizično ločeni in ju loči neprekinjena ločilna črta. Na Potokih je ločilna črta med smernimi vozišči prekinjena.

Vprašanje št. 171 - svetnika Marka Zupančiča

Na zadnji seji sveta krajevne skupnosti je bila obravnavana tudi dimnikarska problematika. Lani je bil namreč v mesecu januarju sklican sestanek na to temo, vendar pa se ga predstavniki MOP-a niso udeležili. Zapisnik in predlogi so bili nato posredovani na Ministrstvo za okolje in prostor, zato ga zanima, ali je bil z njihove strani že posredovan kakšen odgovor.

Odgovor Komunalne direkcije

Občina Jesenice je 9. januarja 2007 na Ministrstvo za okolje in prostor posredovala predlog za spremembe in dopolnitve ter znižanje dimnikarskih tarif, ki so temeljile na priloženih pritožbah in izračunih občanov, zapisnika sestanka, ki je bil sklican na to temo dne 21. decembra 2006, Sklepa sveta KS Slovenski Javornik-Koroška Bela ter poročila izvajanja dimnikarske službe v občini Jesenice. Ta predlog oz. pobudo za spremembo dimnikarske tarife smo posredovali tudi na Vlado RS in na Skupnost občin Slovenije. Z Ministrstva za okolje in prostor smo dne 24. januarja 2007 prejeli odgovor, v katerem so nas obvestili, da prejemajo številne pritožbe občanov na račun opravljanja dimnikarskih storitev in da so v teku spremembe sklepa, ki določa dimnikarsko tarifo. Obenem so podali še pojasnilo k sklepu o določitvi tarife skupaj s primerom izračuna. Od ministrstva kasneje nismo prejeli nobenih obvestil več. Pridobljeno pa je bilo obvestilo o uporabi pojasnil v zvezi z izvajanjem sklepa, ki določa dimnikarske tarife. Na oglasni deski Ministrstva za okolje in prostor je bilo namreč dne 22. marca 2007 objavljeno obvestilo, v katerem ministrstvo obvešča Obrtno zbornico Slovenije, da se vsa ustna in pisna tolmačenja določb Sklepa o določitvi tarife za cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 60/2006 z dne 9. junija 2006), razen v delu, ki se nanaša na obračunavanje DDV, ne uporabljajo, saj bo ustrezna sprememba sklepa navedeno problematiko konkretno razrešila. S tem je ministrstvo preklicalo večino pojasnil, ki so jih posredovali na različne naslove, med drugimi tudi nam in našim občanom.

Vlada RS je na svoji seji dne 19. julija 2007 sprejel nov sklep o določitvi dimnikarskih tarif. Dne 7. avgusta 2007 je bil v Uradnem listu št. 71/2007 objavljen Sklep o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. Veljati je začel naslednji dan po objavi. Ta cenik je objavljen na uradni spletni strani Občine Jesenice.

Ministrstvo je na svoji spletni strani zapisalo, da so »s Sklepom o cenah dimnikarskih storitvah« cene dimnikarskih storitev za kurilne naprave s toplotno močjo nad 50 kW znižale povprečno za 25 %, cene letnih pregledov pa povprečno za 18 %. Nižje so tudi cene meritev emisij dimnih plinov in prvih pregledov teh naprav. Generalno čiščenje kurilnih naprav nad 50 kW pa so se tudi bistveno znižale. Z novim »Sklepom o cenah dimnikarskih storitev« je sedaj preprečen obračun storitev za kurilne naprave do 50 kW po višjih cenah, kar so v preteklosti izkoriščali nekateri izvajalci. Uvedena je možnost izvedbe samo kontrolnega pregleda, če na predviden termin samo čiščenje ni potrebno.

Ministrstvo je sprejelo tudi spremembe uredbe, ki določa način izvajanja dimnikarske službe. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom je bila objavljena v Uradnem listu dne 19. novembra 2007 in je začela veljati naslednji dan po objavi. Na ministrstvo smo v preteklem letu v pristojno reševanje redno odstopali vse pritožbe občanov ali pa občanom posredovali naslov za pritožbe v zvezi z opravljanjem dimnikarskih storitev. Nazadnje smo dne 15. januarja 2008 na Ministrstvo za okolje in prostor spet posredovali predlog za spremembe področne zakonodaje, obenem smo jim posredovali tudi pobudo občinskega sveta, ki se nanaša na višino dimnikarskih storitev. Z ministrstva na zadnji predlog še nismo prejeli odgovora.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Slovenija / torek, 22. julij 2014 / 13:10

Razmerja med izvoljenimi se niso spremenila

Ljubljana – V tednu po državnozborskih volitvah je državna volilna komisija sprejemala še glasove volivcev po pošti in z diplomatskih predstavništev.

Objavljeno na isti dan


Kranjska Gora / četrtek, 11. avgust 2022 / 16:28

Z enotno vizijo do skupnega uspeha

Osrednja slovesnost ob prazniku Občine Kranjska Gora je bila na predvečer praznika, v soboto, 6. avgusta. Občinska priznanja so podelili Društvu Gorska reševalna služba (GRS) Kranjska Gora, Janezu Zaj...

Jesenice / četrtek, 11. avgust 2022 / 16:25

Obnova pokopališkega objekta na Blejski Dobravi

V objektu ne bo več gostinskega lokala, uredili pa bodo čajno kuhinjo, prostor za pripravo žar in razstavni prostor krst.

Kranjska Gora / četrtek, 11. avgust 2022 / 16:22

Odprli brunarico Krmiše

Družina Mirka Robiča in njegove partnerice Nataše Bricman je v bližini njihove ekološke kmetije, po domače pr' Vaho v Srednjem Vrhu v občini Kranjska Gora, pred nedavnim odprla brunarico Krmiše, kjer...

Slovenija / četrtek, 11. avgust 2022 / 16:20

Energijske pijače med mladimi: čas za alarm

Trg energijskih pijač je eden najhitreje rastočih na svetu. Predvsem mladi jih pogosto uživajo, pri čemer niti ne razmišljajo o možnih škodljivih učinkih, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Gospodarstvo / četrtek, 11. avgust 2022 / 14:28

Afriške prašičje kuge še ni – naj tako tudi ostane

Širjenje afriške prašičje kuge proti vzhodu in zahodu Evrope predstavlja vse večje tveganje tudi za domače in divje prašiče v Sloveniji, kjer se doslej bolezen še ni pojavila.