Prizidek k ZD Kranj je dober poduk, kako se javnih naročil ne vodi. (Foto: Gorazd Kavčič)

Prizidek obračunali površno

Mestna občina Kranj je zaradi velike podražitve naložbe v prizidek Zdravstvenega doma Kranj na zahtevo nadzornega odbora naročila revizijo postopka javnega naročila.

Kranj - Podjetje Besting inženiring iz Ljubljane je po naročilu Mestne občine (MO) Kranj izvedlo revizijo postopka javnega naročila gradnje prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj in ocenilo ne/upravičenost prekoračitve pogodbene vrednosti. Razpisana vrednost pogodbe je bila dobrih 887 milijonov slovenskih tolarjev, v času do odprtja prizidka januarja 2006 pa je narasla na 1,23 milijarde slovenskih tolarjev. Revizor je sicer ugotovil, da je prekoračitev pogodbene vrednosti opravičljiva, saj ima prizidek za 353 kvadratnih metrov več neto površin od prvotno predvidenih, da pa je pogodbena vrednost obračunana površno in nedosledno in ne upošteva v celoti pogodbenih določil, predpisov in pravil stroke. Zato je potrebna dopolnitev investicijskega programa in izdelava končnega poročila o izvajanju investicije. Po pogodbi investitor lahko uveljavlja tudi škodo zaradi nepravočasno izpolnjenih rokov; izvajalcu del, gradbenemu podjetju Gradbinec GIP, naj bi narobe izračunali kazen za 59 dni zamude, saj so jo izračunali po osnovni pogodbi in ne na podlagi sklenjenih aneksov k pogodbi. Razlika med dejansko in pravilno obračunano pogodbeno kaznijo je za kar 17,5 milijona slovenskih tolarjev.

Eden hujših očitkov v revizijskem poročilu je dvojna vloga Franca Nadižarja. Nadižar je sodeloval pri izvedbi gradnje prizidka kot zastopnik MO Kranj (bil je svetovalec za investicije pri bivšem županu Mohorju Bogataju), obenem pa je bil odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant za arhitekturo in zunanjo ureditev pri podjetju AB Nadižar. Funkcija zastopnika naročnika je namreč nezdružljiva s funkcijo izdelovalca projektno tehnične dokumentacije.

»Ker možnosti korupcije na podlagi predloženega poročila ni mogoče povsem izključiti, sem mestnemu svetu na novembrski seji predlagala sklep, s katerim bi celotno zadevo odstopili Komisiji za preprečevanje korupcije, Računskemu sodišču in organom pregona. Poročilo naj se objavi tudi na spletni strani MO Kranj, saj gre v končni fazi za denar davkoplačevalcev,« je povedala svetnica Saša Kristan (SDS). »Revizor je poročilo predal Nadzornemu odboru MO Kranj in občinski upravi. Torej občinska uprava ve, kaj mora narediti v zvezi s tem, in ni več v pristojnosti mestnega sveta, da o tem odloča. To ni politično, ampak je zgolj strokovno vprašanje. Zato je svetniška skupina SD, pa še nekaj drugih svetnikov, to točko dnevnega reda na novembrski seji mestnega sveta obstruirala,« je povedal svetnik Beno Fekonja (SD).

Kako bo v tem primeru ravnala občina? »Pri glasovanju o sklepu, komu naj občina revizijsko poročilo posreduje, na mestnem svetu nismo bili sklepčni in tega nismo izglasovali. Najbolj normalno bi bilo, da se s tem ukvarja nadzorni odbor, saj je to njegova naloga. Če so odkrili nepravilnosti, je jasno, koga morajo o tem obvestiti; prelagati to na mestni svet ali na župana, se mi zdi nesmiselno,« je povedal podžupan Igor Velov.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Kultura / sreda, 24. julij 2019 / 21:26

Predstavitev knjige o Prašah

Mavčiče – V soboto, 27. julija, ob 20. uri bo v gasilskem domu v Mavčičah kulturna prireditev s predstavitvijo knjige o vasi Praše z naslovom V zavetju sv. Marije Magdalene in podnaslovom Življenje...

Objavljeno na isti dan


Medvode / sobota, 13. oktober 2007 / 07:00

Smlednik je po urejenosti srebrn

Odločitev evropske ocenjevalne komisije Entente Florale je znana. Smlednik je v kategoriji vasi prejel srebrno medaljo, kar je več, kot so Smlejci pričakovali.

Medvode / sobota, 13. oktober 2007 / 07:00

Kmetija, ki podira stereotipe

Redijo 140 glav govedi, od tega 80 krav molznic črno-bele pasme. Obdelujejo 60 hektarjev zemlje in vendar si štiričlanska družina zna privoščiti tudi dopust.

Slovenija / sobota, 13. oktober 2007 / 07:00

Z zbranim denarjem na izlet

Na zadnjo septembrsko nedeljo je bila na Katarini tradicionalna jesenska tržnica, na kateri so šolarji zbrali čez tisoč evrov za končni izlet. Veliko zanimanje za pohod po Poti suhih hrušk in kraških...

Medvode / sobota, 13. oktober 2007 / 07:00

Po Medvodah vozi mini avtobus

Od 17. septembra do konca leta bo po Medvodah poskusno vozil avtobus z 21 sedeži. Največ potnikov na postaji pri Centru starejših.

Medvode / sobota, 13. oktober 2007 / 07:00

Smledniški grad ima nov južni zid

Nadaljevali so z obnovo smledniškega Starega gradu. Do konca leta naj bi bil narejen idejni projekt za stolp, ki bo visok okoli 33 metrov.