V Hotemažah bo krožišče

Pripravljavci prostorskega načrta za regionalno cesto Hotemaže-Britof se strinjajo, da namesto navadnega križišča v Hotemažah zgradijo krožno križišče.

Šenčur - Občinski svet Šenčur je ta teden sprejel stališča do pripomb iz javne razgrnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za odsek regionalne ceste Hotemaže-Britof. Iz njih je razvidno, da se pripravljavci OPPN strinjajo z ureditvijo krožišča v Hotemažah, kakor so predvsem zaradi varnosti otrok, ki hodijo v podružnično šolo na Olševku, predlagali vaška skupnost Hotemaže, krajevna skupnost Olševek in svet staršev Osnovne šole Šenčur. Po drugi strani so zavrnili vse predlagane postavitve protihrupnih ograj. Da bodo sprejete spremembe tudi resnično vnesli v prostorski dokument, morajo najprej pridobiti še vsa soglasja pristojnih institucij. Župan Miro Kozelj pri tem ne pričakuje večjih zapletov, bo pa to nekoliko podaljšalo postopek sprejemanja OPPN Hotemaže-Britof.

»Cesta je projektirana po sodobnih kriterijih, tako z vidika varnosti in protihrupnih kriterijev kot tudi svetlobnega onesnaževanja. Zahtevo za krožišče smo upoštevali zaradi kriterija varnosti, saj vsi ostali kriteriji ne dopuščajo takšne ureditve križišča v Hotemažah. Predloge za protihrupne ograde in nasipe smo zavrnili na podlagi opravljene študije, v kateri so upoštevali tudi rast prometa do leta 2031. Ta ni pokazala, da bo hrup zaradi ceste bistveno povečan. Sicer pa bodo najbližje hiše od ceste odmaknjene minimalno 32 metrov,« je pojasnil župan.

Na javni razgrnitvi je bilo podanih 21 pripomb, od tega jih je bilo po mnenju pripravljavcev OPPN utemeljenih pet, dve pa sta bili delno utemeljeni. Poleg trem predlogom za krožišče v Hotemažah so pritrdili še kmetu, ki je predlagal dodatno servisno pot, v nekaterih primerih pa bodo preverili, ali je potrebna pasivna zaščita pred hrupom – zamenjava oken. Prejeli so tudi pritožbo zaradi izvedene komasacije, ki jo še rešuje vrhovno sodišče.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Cerklje na Gorenjskem / četrtek, 10. december 2009 / 07:00

Največ za gradnjo kanalizacije

Cerklje - V občini Cerklje v prihodnjem letu načrtujejo za 7,7 milijona evrov prihodkov in 10,1 milijona evrov odhodkov. Kot piše v osnutku proračuna za leto 2010, ki so ga na za...

Objavljeno na isti dan


GG Plus / ponedeljek, 9. julij 2012 / 07:00

Tatovi mojega življenja (2)

Miličina stara mama je raznosila po vasi čenče o tem, kako je Vladimir dober do svoje pastorke. Vendar so ljudje že ves čas nekaj šušljali, niso verjeli, da je to res. V majhnih krajih gre slab g...

GG Plus / ponedeljek, 9. julij 2012 / 07:00

Učencev več, učiteljev premalo

Slovenski tednik za Koroško Novice so poročale, da je deželni šolski referent Uwe Scheuch prvič celovito predstavil splošni razvoj šolstva na Koroškem, brez izločevanja dvojezičnega manjšinskega...

Prosti čas / ponedeljek, 9. julij 2012 / 07:00

Espadrile in konji (3)

Če govorimo o menorški tradiciji, potem ne moremo mimo zelo znane obutve - espadril, ki so bile modni hit osemdesetih let, na Janezov praznik pa si namesto bikov lahko v Ciutadelli ogledate tek konj.

Gospodarstvo / ponedeljek, 9. julij 2012 / 07:00

Spreminjajo staro prakso

V šenčurskem Protim Ržišnik Perc so lahko zadovoljni, ker jim je edinim v roku uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje za ureditev dvorane za Evropsko prvenstvo v košarki 2013. Zadovoljstvo direktorja An...

Gospodarstvo / ponedeljek, 9. julij 2012 / 07:00

Gorenjci na srečanje kmetov treh dežel

Kranj - V nedeljo, 15. julija, bo v Zahomcu v Ziljski dolini na avstrijskem Koroškem kmečki praznik in srečanje kmetov treh dežel. Srečanje se bo začelo ob pol enajstih dopoldne...