V Žirovnici nameravajo izkoristiti potenciale, ki jih ima dolina Završnice.

Priložnost v dolini Završnice

Prihodnje leto bodo pripravili dokumentacijo za ureditev rekreacijskega centra v dolini Završnice. Kam umestiti parkirišče?

Žirovniški občinski svet je na zadnji seji dobil informacijo o projektu ureditve rekreacijskega centra v dolini Završnice, ki ga je izdelala Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR. »Več svetnikov je podprlo program, ki predvideva, da se Završnica uredi v rekreacijske namene, pri čemer seveda dopuščajo možnost, da je izvajalcev več, medtem ko naj bi bil upravljavec območja eden, kar je tudi namen projekta. Do sprejema prostorskega plana, ki bo opredelil namensko rabo prostora za ureditev rekreacijske centra, bo treba določene stvari še doreči. Treba bo pripraviti tudi program upravljanja, ki bo bolj podrobno določil dejavnosti, odnose na tem področju. Da bi z območjem lahko enotno upravljali, bo treba pridobiti v upravljanje vsa zemljišča, potrebna za izvajanje dejavnosti, opredeljene v programu upravljanja,« je pojasnila direktorica občinske uprave Bernarda Resman.

V Žirovnici torej v prihodnjih letih želijo izkoristiti potencial, ki ga ima dolina Završnice. »Za ureditve, ki so v študiji, imamo že podlago v prostorskem planu, razen za parkirišče. Projekt je orientiran na območje okoli jezera. Za ureditev tega območja v gospodarske namene je treba upoštevati zelo stroge pogoje glede varstva narave, zato ta čas še preverjamo možnosti za ureditev parkirišča nižje v dolini,« je povedala Resmanova in dodala, da bodo v letu 2008 urejali dokumentacijo, kdaj pa naj bi prišlo do same izvedbe, je odvisno od tega, na kakšne razpise se bodo lahko prijavili, kako bo posamezne ureditve možno umestiti v prostorski plan, kakšen bo program v dokončnem načrtu upravljanja in kdo bo upravljal s tem prostorom. Kot prioriteta so v občini opredeljene gradnja kanalizacijskega omrežja in pločnika ob regionalni cesti skozi Žirovnico, nato pa je na vrsti večnamenska dvorana.

Rekreacijski center v dolini Završnice naj bi ponujal vrsto možnosti za rekreacijo poleti (pohodništvo, kolesarjenje, konjeništvo, lov, ribolov, taborjenje, veslanje, adrenalinski park, lokostrelstvo, trim stezo, odbojko, badminton, košarko, mali nogomet …) in pozimi (sankanje, tek na smučeh, drsanje, smučanje – uredili bi manjše smučišče Njivice, smučarske skoke …). Posebej bi poudarili tudi naravne znamenitosti – poznoantično naselbino Ajdna, turško jamo in slapove ter kmetijsko dejavnost, kamor sodijo čebelarstvo, planšarstvo in pašništvo). Na RAGORU predvidevajo, da bo na leto dolino Završnice obiskalo okoli 35 tisoč obiskovalcev.

 

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Gospodarstvo / sobota, 12. april 2008 / 07:00

Iskraemeco poplačal petino dolgov

Lani so v Iskraemecu skoraj za petino znižali stroške poslovanja in za prav toliko poplačali celoten dolg iz preteklosti. Ustvarili so za 5,4 milijona evrov izgube.

Objavljeno na isti dan


Razvedrilo / ponedeljek, 30. junij 2014 / 17:51

Otok sonca in vetra

Rodos je upravičil sloves svojega zaščitnika, boga Sonca. Glasovi popotniki smo se tja odpravili sredi junija.

GG Plus / ponedeljek, 30. junij 2014 / 17:47

Jeseniška kulturna mavrica

Že osmič zapored so jeseniška kulturna društva nastopila na Kulturni mavrici. Različni plesi, recitacije, petje in glasba so popestrili deževen petek, tako obiskovalci kot tudi nastopajoči pa so uživa...

Nasveti / ponedeljek, 30. junij 2014 / 17:45

Sanjske ali navadne počitnice?

Otroci so v teh dneh že naštevali, kam vse bodo odšli na počitnice. Nekateri so bili tudi tiho. Iz povedanega in zamolčanega je bilo razbrati, da se bodo socialne in statusne razlike tudi...

GG Plus / ponedeljek, 30. junij 2014 / 17:44

Od zbirališča domoljubov do potratne gostilne

Z gradnjo planinskih koč so bili postavljeni temelji za množičen razvoj planinstva pri nas. Postale so ne le varna zavetišča, pač pa tudi priljubljena stičišča srečevanj številnih generacij navdušenih...

Šport / ponedeljek, 30. junij 2014 / 11:58

Osnovnošolska karate liga

Kranj – Karate zveza Gorenjske, ki jo vodita predsednik Vojislav Ašanin in podpredsednik Emil Šubelj, je v svojem prvem letu aktivnega delovanja uspešno zaključila osnovnošolsko ligo, v kateri je s...