Vlada je na zadnji seji dala v parlamentarni postopek pokrajinsko zakonodajo. (Foto: arhiv GG)

Začenja se javna razprava

Vlada je predstavila tri pokrajinske zakone, ki jih predlaga v parlamentarni postopek: zakon o pokrajinah, zakon o financiranju pokrajin in zakon o volitvah v pokrajinah.

Ljubljana - Predloge pokrajinskih zakonov sta javnosti predstavila ministra za lokalno samoupravo Ivan Žagar in finančni minister Andrej Bajuk. Zakon o pokrajinah bo urejal sistemski status pokrajine, in sicer načela pokrajinske samouprave, njeno delovno področje z izvirnimi in prenesenimi pristojnostmi in organizacijo pokrajinskih organov ter pokrajinske uprave. Zakon opredeljuje pokrajino kot vmesno raven lokalne samouprave med državo in občinami in kot teritorialno politično upravno skupnost s položajem pravne osebe, z izvirnimi pristojnostmi, z lastnim premoženjem in lastnimi viri financiranja, neposredno izvoljenim predstavniškim organom in kot teritorialno enoto za izvajanje prenesenih nalog državne uprave na prvi stopnji. Predlog zakona ureja pokrajinsko samoupravo na način, ki ne posega v lokalno samoupravo na ravni občin in varuje njihovo samostojnost.

Z zakonom o financiranju pokrajin naj bi zagotovili sorazmernost virov financiranja in pristojnosti pokrajin, uveljavili njihovo finančno avtonomijo in določili merila za zagotavljanje dodatnih sredstev iz državnega proračuna za regionalni razvoj. Zakon ureja način zagotavljanja sredstev države za izvajanje prenesenih državnih nalog. Poleg avtonomnih virov financiranja določa delež posamezne pokrajine v davčnih prihodkih. S prenosom nalog v pristojnost pokrajin se ne smejo povečati davčne obremenitve zavezancev, temveč se hkrati s prenosom nalog na pokrajine prenese tudi ustrezen delež javnofinančnih prihodkov.

Zakon o volitvah v pokrajinah postavlja sistem volitev v pokrajinski svet, ureja volilno pravico, volilni sistem, volilne organe, splošne, predčasne in nadomestne volitve, kandidiranje, glasovanje in ugotavljanje volilnih izidov ter varstvo volilne pravice. Prvič se celovito ureja volilni postopek za volitve organa pokrajine – pokrajinskega sveta. Gre za del lokalnih volitev, saj je voljen organ samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vlada se je tudi odločila o številu, imenih in sedežih pokrajin, in sicer za štirinasjt pokrajin kot najprimernejšo osnovo za javno razpravo in obravnavo vobčinskih svetih. Predlog temelji na upoštevanju predlaganih nalog in pristojnosti pokrajin, predlaganem sistemu financiranja ter prebivalstvenih, gospodarskih in zgodovinskih razlogih, upošteva razdelitev Slovenije na razvojne regije ter prevladujočo teritorializacijo državne uprave. V predlogu so navedene tudi do sedaj podane pripombe in predlogi glede imen in sedežev nekaterih pokrajin in dodana mnenja glede oblikovanja območij pokrajin. Pričakuje se, da se bodo občinski sveti, na katere se predlogi nanašajo, do njih tudi opredelili. Javna razprava bo trajala dva meseca. Po roku za mnenja občinskih svetov bo vlada predložila predlog zakona o ustanovitvi pokrajin v državni zbor. Če bo mogoče, bo vlada v predlogu zakona upoštevala mnenja občin, sicer pa bo drugačna odločitev obrazložena v predlogu zakona.

 

 

 

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Gospodarstvo / petek, 24. maj 2013 / 11:46

Osimpex ni podaljšal ponudbe za prevzem Peka

Tržič – Hrvaški Osimpex je včeraj lastnike Peka obvestil, da ponudbe za prevzem Peka, ki je potekla 30. aprila, ne more podaljšati. Osimpexu so bili namreč naloženi dodatni pogoji za prevzem Peka,...

Objavljeno na isti dan


Šport / sreda, 30. maj 2007 / 07:00

V vojski je bil padalec

Janez Bohorič danes največ časa posveti igranju golfa, še vedno pa ga privlačijo tudi adrenalinski športi. Mika ga celo, da bi se enkrat peljal s formulo 1.

Šport / sreda, 30. maj 2007 / 07:00

Mož s prepoznavnimi brki

Drago Frelih, nekdanji član jugoslovanske kolesarske reprezentance, je kariero kot član Save končal leta 1983. Danes se udeležuje tekmovanj v gorskem teku.

Šport / sreda, 30. maj 2007 / 07:00

Rekorderja iz iste družine

Brat in sestra Kosovelj iz Nove Gorice, Mitja in Mateja, sta postavila nova mejnika teka na Osolnik.

Šport / sreda, 30. maj 2007 / 07:00

Boštjan Nachbar - vodilni član ekipe New Jersy Nets

Boštjan Nachbar, ki ga prijatelji kličejo Boki, preživlja že četrto sezono v ligi NBA, najboljši košarkaški ligi na svetu. Letos je zaigral v ekipi New Jersey Nets, kjer dosega povprečno 9,2 točke na...

Slovenija / sreda, 30. maj 2007 / 07:00

Začenja se javna razprava

Vlada je predstavila tri pokrajinske zakone, ki jih predlaga v parlamentarni postopek: zakon o pokrajinah, zakon o financiranju pokrajin in zakon o volitvah v pokrajinah.