Vlada je na zadnji seji dala v parlamentarni postopek pokrajinsko zakonodajo. (Foto: arhiv GG)

Začenja se javna razprava

Vlada je predstavila tri pokrajinske zakone, ki jih predlaga v parlamentarni postopek: zakon o pokrajinah, zakon o financiranju pokrajin in zakon o volitvah v pokrajinah.

Ljubljana - Predloge pokrajinskih zakonov sta javnosti predstavila ministra za lokalno samoupravo Ivan Žagar in finančni minister Andrej Bajuk. Zakon o pokrajinah bo urejal sistemski status pokrajine, in sicer načela pokrajinske samouprave, njeno delovno področje z izvirnimi in prenesenimi pristojnostmi in organizacijo pokrajinskih organov ter pokrajinske uprave. Zakon opredeljuje pokrajino kot vmesno raven lokalne samouprave med državo in občinami in kot teritorialno politično upravno skupnost s položajem pravne osebe, z izvirnimi pristojnostmi, z lastnim premoženjem in lastnimi viri financiranja, neposredno izvoljenim predstavniškim organom in kot teritorialno enoto za izvajanje prenesenih nalog državne uprave na prvi stopnji. Predlog zakona ureja pokrajinsko samoupravo na način, ki ne posega v lokalno samoupravo na ravni občin in varuje njihovo samostojnost.

Z zakonom o financiranju pokrajin naj bi zagotovili sorazmernost virov financiranja in pristojnosti pokrajin, uveljavili njihovo finančno avtonomijo in določili merila za zagotavljanje dodatnih sredstev iz državnega proračuna za regionalni razvoj. Zakon ureja način zagotavljanja sredstev države za izvajanje prenesenih državnih nalog. Poleg avtonomnih virov financiranja določa delež posamezne pokrajine v davčnih prihodkih. S prenosom nalog v pristojnost pokrajin se ne smejo povečati davčne obremenitve zavezancev, temveč se hkrati s prenosom nalog na pokrajine prenese tudi ustrezen delež javnofinančnih prihodkov.

Zakon o volitvah v pokrajinah postavlja sistem volitev v pokrajinski svet, ureja volilno pravico, volilni sistem, volilne organe, splošne, predčasne in nadomestne volitve, kandidiranje, glasovanje in ugotavljanje volilnih izidov ter varstvo volilne pravice. Prvič se celovito ureja volilni postopek za volitve organa pokrajine – pokrajinskega sveta. Gre za del lokalnih volitev, saj je voljen organ samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vlada se je tudi odločila o številu, imenih in sedežih pokrajin, in sicer za štirinasjt pokrajin kot najprimernejšo osnovo za javno razpravo in obravnavo vobčinskih svetih. Predlog temelji na upoštevanju predlaganih nalog in pristojnosti pokrajin, predlaganem sistemu financiranja ter prebivalstvenih, gospodarskih in zgodovinskih razlogih, upošteva razdelitev Slovenije na razvojne regije ter prevladujočo teritorializacijo državne uprave. V predlogu so navedene tudi do sedaj podane pripombe in predlogi glede imen in sedežev nekaterih pokrajin in dodana mnenja glede oblikovanja območij pokrajin. Pričakuje se, da se bodo občinski sveti, na katere se predlogi nanašajo, do njih tudi opredelili. Javna razprava bo trajala dva meseca. Po roku za mnenja občinskih svetov bo vlada predložila predlog zakona o ustanovitvi pokrajin v državni zbor. Če bo mogoče, bo vlada v predlogu zakona upoštevala mnenja občin, sicer pa bo drugačna odločitev obrazložena v predlogu zakona.

 

 

 

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Razvedrilo / petek, 24. maj 2019 / 10:29

Koncert, poln klasičnih biserov

Simfonični orkester Jesenice se tretje leto zapored predstavlja s samostojnim koncertom, ki bo nocoj na Jesenicah, sledil pa bo še koncert v Kranjski Gori.

Objavljeno na isti dan


Gospodarstvo / torek, 27. maj 2008 / 07:00

Gozdovi v srcu Evrope

Kranj, Bled – Zadnji teden maja je že po tradiciji Teden gozdov. V letu, ko Slovenija predseduje Evropski uniji, sta se Zavod za gozdove Slovenije in Zveza gozdarskih društev Slovenije odl...

Nasveti / torek, 27. maj 2008 / 07:00

Gozdnata špička

Sveti Jošt (845 m) in Špičasti hrib (835 m) - Vrh je znan predvsem po tradicionalnem teku, vendar ker nanj vodi tudi prijetna, sprehajalna pot, je priljubljen tudi med izletniki. Tik pod vrhom se bost...

Gospodarstvo / torek, 27. maj 2008 / 07:00

"Kolobocija" s ceno elektrike

Na Elektro Gorenjska so lani sicer poslovali z dobičkom, vendar pri prodaji elektrike gospodinjstvom spet ustvarili izgubo.

Gospodarstvo / torek, 27. maj 2008 / 07:00

Ustanovljena prva mednarodna Mreža lesarskih in gozdarskih grozdov s področja jugovzhodne in srednje Evrope

Kranjska Gora - Od ponedeljka do srede je v Kranjski Gori potekala 5. konferenca Evropske gozdno-lesarske tehnološke platforme v Sloveniji, ki je bila tudi vključena v aktivnosti...

Prosti čas / torek, 27. maj 2008 / 07:00

Čas bo bežal na Bledu

Pred kratkim je Tanja Žagar izdala album z naslovom Tiho, tiho čas beži, promocija plošče pa bo 30. maja ob 20. uri v Festivalni dvorani na Bledu. Hkrati bo to Tanjin zaključni koncert uspešne spomlad...