Avgust Rebič / Foto: Tina Dokl

K zastopniku tudi zaradi staleža?

»Zadeve skušam reševati kolikor se da hitro in sproti, seveda pa ni vse odvisno od mene,« je povedal Avgust Rebič, zastopnik za pacientove pravice na Gorenjskem. Zdravstvene ustanove na Gorenjskem se hitro odzovejo na sporočeno problematiko, slabše izkušnje ima z UKC Ljubljana.

»Na splošno bi lahko dejal, da pacienti niso toliko nezadovoljni z delom zdravniškega osebja kot s samim zdravstvenim sistemom od sistema naročanja, dolgih čakalnih dob ... «

Na podlagi Zakona o pacientovih pravicah imajo pacienti, ki menijo, da so pri zagotavljanju pravic v sistemu zdravstvenega varstva (tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju) doživeli kakršnokoli kršenje teh pravic, možnost, da poiščejo pomoč pri zastopniku pacientovih pravic. Zastopnik pacientovih pravic Avgust Rebič ima pisarno v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Kranj, Gosposvetska ulica 12. Svetuje, zastopa in pomaga brezplačno. Uradne ure so ob sredah od 12. do 20. ure in ob četrtkih od 7. do 15. ure. Telefonska številka za naročanje je 2017 109. Vprašanja lahko posredujete tudi po e-pošti na naslov: avgust.rebic@zzv-kr.si.

Koliko pacientov se je obrnilo na vašo pomoč v lanskem letu?

»V letu 2013 se je obrnilo za pomoč skupaj 345 pacientov, od tega so bili samo kratki telefonski razgovori s svetovanjem v 187 primerih, s 158 pacienti pa je bilo več komuniciranja in reševanja problemov, in sicer osebno, po elektronski pošti in telefonu. To je glede na leto 2012 skupno povečanje za dva odstotka oziroma 21 odstotkov glede na število pacientov, za katere je bilo treba več časa in ne samo kratkega nasveta po telefonu. Lahko zaključim, da se jih torej vse več obrača po pomoč, pa čeprav morda samo za nasvet ali usmeritev po telefonu.«

Za kakšne vrste pomoči vas pacienti največ prosijo?

»Najpogosteje kršena pravica je, tako kot pri ostalih zastopnikih po Sloveniji, pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. Vsebinsko je ta pravica najširša, zato je tudi največ primerov. Sledi slaba, neustrezna komunikacija med bolniki in zdravstvenim osebjem. Zdravniki oziroma sestre jim ne pojasnijo dovolj dobro, za kaj gre, kaj se bo dogajalo in kakšne so možnosti zdravljenja. Največ nesoglasij izvira prav iz tega, da pacienti niso dobro obveščeni in jim je s tem kršena pravica do obveščenosti in sodelovanja.

Najpogostejši konkretni razlogi za obisk pri zastopniku pa so dolge čakalne dobe pri specialistih in zobozdravnikih, nezadovoljstvo z ortodontskim zdravljenjem, zamenjava osebnega zdravnika, možnost vpogleda v zdravniško dokumentacijo, domnevna ne­prijaznost zdravstvenih delavcev, pridobitev drugega mnenja, obvezno cepljenje in obvezni zdravniški pregledi šoloobveznih otrok.«

S kakšnimi težavami se še obračajo na vas, pa jim ne morete pomagati, ker za to niste pristojni?

»Na zastopnika se obračajo tudi z vprašanji v zvezi z bolniškim staležem, zdraviliškega zdravljenja, povračil stroškov zdravljenja, zdravljenja v tujini, reševalnih prevozov, medicinskih pripomočkov in drugih odločitev imenovanih zdravnikov s strani Zavoda za zdrav­stveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Za te zadeve zastopniki nimamo pristojnosti za zastopanje, ampak pacientom svetujemo, katere pritožbene poti naj uporabijo, v kakšnih rokih, skušamo pa jim tudi vsebinsko svetovati, saj poznamo določene predpise. Največ je težav pri rokih za odgovore na pritožbe; zavarovalnica npr. ne reši v predpisanem roku pritožbe zaradi bolniške, pacient pa meni, da še ni sposoben za delo, vendar mora na delo, kajti pritožba ne zadrži odločbe, da mora na delo, drugače tvega izgubo službe. Opozorila ZZZS-ju o tej problematiki pa so kot bob ob steno. Prav tako se na zastopnika obračajo v zvezi z postopki invalidskih komisij, vendar smo lahko tudi tukaj samo svetovalci.

Za napačne diagnoze in zdravljenje je pristojna Zdravniška zbornica. Zastopnik navadno piše zdravniku oziroma odgovorni ustanovi in želi razčistiti nesporazum ter prosi za pojasnilo. Ko dobi odgovor, skuša bolniku pojasniti položaj, in če bolnik z zdravnikovo obrazložitvijo ni zadovoljen, predamo zadevo v reševanje Zdravniški zbornici, tam namreč deluje posebna komisija za strokovno medicinska vprašanja. Lahko pa se dogovorimo tudi za poseben strokovni nadzor zno­traj ustanove, kjer naj bi do domnevne napake prišlo.«

Kako se na vaša posredovanja odzivajo v zdravstvu?

»Zadeve skušam reševati kolikor se da hitro in sproti, nikakor pa ni vse odvisno od mene. Zdravstvene ustanove in zdravstveno osebje na Gorenjskem se korektno in hitro odzovejo na sporočeno problematiko in jih moram ob tej priložnosti pohvaliti, tako da imam ob koncu leta približno 98 odstotkov rešenih sporočenih problemov, mesečni odstotek pa je nekoliko nižji. Slabše izkušnje pri odzivnosti imam od največje ustanove, Univerzitetnega kliničnega centra, kjer sem tudi pomagal reševati določene probleme.«

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Prosti čas / sobota, 21. januar 2012 / 07:00

Za mikrofoni same pevke

Sredstva za mengeški Rdeči križ in Karitas so na dobrodelnem koncertu ob spremljavi Big benda Slovenske vojske pomagale zbirati Katrinas, Eva Černe in Nuška Drašček.

Objavljeno na isti dan


GG Plus / ponedeljek, 17. februar 2014 / 22:29

Sloveniji spet dve

Ta naša Slovenija je pa res razdvojena. Na Prešernov dan 2013 se je to pokazalo v politiki, v množičnih zborovanjih na ljubljanskih ulicah in trgih. Najprej je na Kongresnem trgu že dopold...

Kranj / ponedeljek, 17. februar 2014 / 22:13

Zahtevajo odpoklic Ogrinove

Zaposleni v Gorenjskem muzeju so prepričani, da sedanja direktorica Marija Ogrin svojega dela ne opravlja, kot je treba, zato ustanovitelja, Mestno občino Kranj, pozivajo, naj jo odpokliče.

GG Plus / ponedeljek, 17. februar 2014 / 22:12

Ljudje smo utrujeni od delitev in sovraštva

Frančiškanski pater Bogdan Knavs, rojen v Mošnjah na Gorenjskem, je oktobra lani na Sveti Gori daroval mašo za padle partizane, talce, internirance in žrtve vojne. To je tisti pater, ki je v finančni...

GG Plus / ponedeljek, 17. februar 2014 / 22:10

Umetnost sebi in za druge

Dan po podelitvi nagrad v Cankarjevem domu so se ob slovenskem kulturnem prazniku Prešernovi nagrajenci zvečer v Prešernovem gledališču predstavili kranjskim ljubiteljem umetnosti in ustvarjalcem v ku...

GG Plus / ponedeljek, 17. februar 2014 / 22:05

K zastopniku tudi zaradi staleža?

»Zadeve skušam reševati kolikor se da hitro in sproti, seveda pa ni vse odvisno od mene,« je povedal Avgust Rebič, zastopnik za pacientove pravice na Gorenjskem. Zdravstvene ustanove na Gorenjskem se...