Rado Pintar, vodja oddelka za infrastrukturo (Foto: Gorazd Kavčič)

Višji komunalni prispevek

Z uveljavitvijo novega odloka o komunalnem prispevku se bo prispevek zvišal za vse, bolj pa v podeželskih krajih kot v Radovljici in v Lescah.

Radovljica – Občinski svet je sprejel odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o komunalnem prispevku v občini. Komunalni prispevek mora plačati investitor oz. lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja namembnost objekta. Prispevek se mu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno infrastrukturo, pri izračunu pa se upošteva površina parcele, neto tlorisna površina stavbe in tudi to, ali gre za stanovanjsko ali nestanovanjsko stavbo. Pri stanovanjski stavbi je pomembna še velikost naselja, pri nestanovanjski pa vrsta dejavnosti. Odlok predvideva več oprostitev in olajšav. Komunalnega prispevka ni treba plačati za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, investitorja pa se s sklepom občinskega sveta lahko v celoti ali delno oprosti plačila prispevka za objekte, za katere prispeva denar tudi občina. Zavezancem, ki gradijo zunaj Radovljice in Lesc, se komunalni prispevek, odvisno od velikosti naselja, zniža od 10 do 30 odstotkov. Mladim družinam, ki gradijo stanovanjske stavbe za lastne potrebe, se zmanjša za petino, tistim s stalnim prebivališčem v občini do 15 let za pet odstotkov, s stalnim bivanjem od 15 do 20 let za deset odstotkov in tistim, ki bivajo v občini že več kot 20 let, za 15 odstotkov. Novi obračun komunalnega prispevka naj bi uvedli postopno, letos naj bi bil nižji za deset odstotkov in prihodnje leto za pet. Pri tem je pomemben člen odloka, ki določa, da skupna višina olajšav v Radovljici in v Lescah ne sme preseči 35 odstotkov izračunanega komunalnega prispevka, v ostalih naseljih z več kot sto prebivalci 45 odstotkov, v naseljih z manj kot sto prebivalci pa glede olajšav ni nobenih omejitev in lahko znašajo tudi 75 odstotkov prispevka.

Kot je na seji občinskega sveta pojasnil Rado Pintar, vodja oddelka za infrastrukturo, se bo z uveljavitvijo novega odloka komunalni prispevek zvišal, v primerjavi s sedanjim v povprečju za 25 odstotkov, pri tem pa bo povišanje večje v naseljih z razpršeno poselitvijo. Komunalna oprema je namreč cenejša v naseljih s strnjeno pozidavo kot v naseljih z manjšimi površinami stavbnih zemljišč in objektov. Ob upoštevanju vseh možnih olajšav bo, na primer, v Radovljici višji za štiri odstotke, v Lescah za devet odstotkov, v naseljih z manj kot tisoč prebivalci približno za 50 odstotkov in v naseljih z manj kot sto prebivalci od 20 do 30 odstotkov. Podjetja in druge pravne osebe lahko uveljavljajo olajšavo le za postopnost uveljavitve odloka. Novi odlok ne bo veljal dolgo, saj bo občina pol leta po sprejetju prostorskega plana morala sprejeti novega.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Humor / petek, 6. junij 2008 / 07:00

Mladi Jurij sprehaja grm

V ponedeljek zvečer na Brdo pri Kranju prihaja še aktualni ameriški predsednik George Walker Bush, jr. Iz varnostnih razlogov bodo izselili prebivalstvo okoliških vasi.

Objavljeno na isti dan


Kranj / nedelja, 30. marec 2008 / 07:00

Večina županov za, civilna iniciativa proti

Večina navzočih gorenjskih županov in predstavnikov občin na sestanku Konzorcija CERO je soglašala z lokacijo za predelovalnico odpadkov na Polici-Exoterm. Civilna iniciativa je proti.

Radovljica / nedelja, 30. marec 2008 / 07:00

V Kropi jih čaka še veliko dela

Osemnajstega marca je minilo pol leta od vodne ujme. Kropa kaže danes že precej drugačno podobo, vendar pa občino in državo čaka pri obnovi še veliko dela.

Kranj / nedelja, 30. marec 2008 / 07:00

Za učinkovitejšo rabo energije

Občina si bo v prihodnje prizadevala za zmanjševanje rabe energije predvsem na področju javnih zgradb in stanovanj.

Kranj / nedelja, 30. marec 2008 / 07:00

Gasilska zveza usposobila nove gasilce

Kranj - Prostovoljni gasilci morajo biti v skladu z zakonom o gasilstvu usposobljeni za opravljanje operativnih nalog gašenja in reševanja v primeru požarov, elementarnih in drug...

Radovljica / nedelja, 30. marec 2008 / 07:00

Prenovili zadružno stavbo

Kmetijsko gozdarska zadruga Sava je v Lescah prenovila zadružno stavbo.