Kropa pol leta po vodni ujmi (Foto: Tina Dokl)

V Kropi jih čaka še veliko dela

Osemnajstega marca je minilo pol leta od vodne ujme. Kropa kaže danes že precej drugačno podobo, vendar pa občino in državo čaka pri obnovi še veliko dela.

Dela v Kropi spremljajo različne težave. Kot je dejal župan, je težko uskladiti delo različnih izvajalcev, za vsak poseg je treba pridobiti smernice zavoda za varstvo kulturne dediščine, pogreša pa tudi več strpnosti.

Radovljica – Kot je na seji občinskega sveta dejal župan Janko S. Stušek, so do konca januarja za odpravo posledic škode porabili 492 tisoč evrov, od tega je 290 tisoč evrov zagotovila država, ostalo pa občina. V delu državne ceste med glavnim in Koruznim mostom so začeli s celovito sanacijo komunalnih vodov v dolžini 150 metrov. Na tem kratkem odseku obnavljajo ali gradijo kar sedem komunalnih vodov – primarno fekalno kanalizacijo z malo čistilno napravo za petdeset populacijskih enot, tranzitni in napajalni vodovod, nizkonapetostno električno omrežje, javno razsvetljavo, telekomunikacijsko omrežje in meteorno kanalizacijo, na petih vodih bodo obnovili tudi vse hišne priključke na dolžini dvesto metrov. Pri tem jim velike težave povzročajo stari komunalni vodi, za katere ni katastrskih podatkov, in jih ob sanaciji zaradi dotrajanosti zelo hitro poškodujejo. Obnovili so tudi vse najbolj poškodovane oporne zidove ter uredili brežine in deloma tudi Bodlajev vigenjc. Odkupili so že zemljišče za bodočo čistilno napravo, postopki pa potekajo tudi za odkup zemljišča za novo transformatorsko postajo. Za Koruzni most so izdelali idejni projekt v dveh variantah, idejne rešitve bodo predstavili krajanom hkrati z novimi prostorskimi dokumenti za Kropo.

Cestarji naj bi predvidoma do konca aprila asfaltirali državno cesto, v občini načrtujejo letos še zaključek obnove Bodlajevega vigenjca, obnovo rak, gradnjo Koruznega mostu in ureditev spominskega obeležja NOB. Za centralno čistilno napravo ter za novo kanalizacijo in vodovod so izdelali idejne projekte, pripravljajo pa se na kandidaturo za evropski denar. Občina pričakuje pomoč države tudi pri pridobivanju evropskega denarja za obnovo kulturne dediščine.

Župan je predstavil tudi podatke komisije za dodeljevanje humanitarne pomoči o zbranem in porabljenem denarju. Območno združenje Rdečega križa Radovljica je zbralo približno 85.600 evrov, od tega je 45.500 evrov nakazalo oškodovancem kot denarno pomoč, 17 tisoč evrov je porabilo za kritje stroškov sušenja in pomoč v materialni obliki, preostalih 23 tisoč evrov pa bo letos in prihodnje leto namenilo za letovanje otrok, program rehabilitacije starejših, nakup prehranskih izdelkov in za pomoč ob začetku šolskega leta. Krajevna skupnost Kropa je na svojem računu zbrala skoraj 136 tisoč evrov pomoči, doslej so jih porabili 68 tisoč. Skoraj 49 tisoč evrov so namenili za sanacijo opornih zidov in odtočnih kanalov ter za ureditev cestišča in hudournika proti »kapelici« in skoraj 19 tisoč evrov za materialno pomoč gospodinjstvom ter prostovoljnim gasilskim društvom in jamarjem, ki so sodelovali v akciji zaščite in reševanja. Preostanek denarja bodo porabili za sanacijo infrastrukture v kraju.

Zgodilo se je


Gorenjski glas: glasilo osvobodilne fronte za Gorenjsko četrtek, 17. februar 1949

Kranj je svečano proslavil stoletnico Prešernove smrti

... V torek, 8. t. m., pa je bila tudi republiška proslava osredotočena na Kranj in sicer na pesnikovem grobu. Te slavnosti se niso udeležili le zastopniki slovenskih ustanov ... 

Kultura / petek, 15. julij 2011 / 07:00

Hotel Jelen, včeraj in nikoli več

V Galeriji Mestne hiše v Kranju je te dni na ogled dokumentarna razstava z naslovom Hotel Jelen, včeraj in nikoli več. Razstava predstavlja zgodbo o uničenem arheološkem najdišču pod nekdanjim hotelom...

Objavljeno na isti dan


Kranj / nedelja, 30. marec 2008 / 07:00

Večina županov za, civilna iniciativa proti

Večina navzočih gorenjskih županov in predstavnikov občin na sestanku Konzorcija CERO je soglašala z lokacijo za predelovalnico odpadkov na Polici-Exoterm. Civilna iniciativa je proti.

Radovljica / nedelja, 30. marec 2008 / 07:00

V Kropi jih čaka še veliko dela

Osemnajstega marca je minilo pol leta od vodne ujme. Kropa kaže danes že precej drugačno podobo, vendar pa občino in državo čaka pri obnovi še veliko dela.

Kranj / nedelja, 30. marec 2008 / 07:00

Za učinkovitejšo rabo energije

Občina si bo v prihodnje prizadevala za zmanjševanje rabe energije predvsem na področju javnih zgradb in stanovanj.

Kranj / nedelja, 30. marec 2008 / 07:00

Gasilska zveza usposobila nove gasilce

Kranj - Prostovoljni gasilci morajo biti v skladu z zakonom o gasilstvu usposobljeni za opravljanje operativnih nalog gašenja in reševanja v primeru požarov, elementarnih in drug...

Radovljica / nedelja, 30. marec 2008 / 07:00

Prenovili zadružno stavbo

Kmetijsko gozdarska zadruga Sava je v Lescah prenovila zadružno stavbo.